تبلیغات
یک زندگی لذت بخش - بررسی گیاه پالایی اسطوخودوس Lavandula angustifolia و اندازه‌گیری سرب و کادمیوم در برگ و ریشه گیاه

امروز:

بررسی گیاه پالایی اسطوخودوس Lavandula angustifolia و اندازه‌گیری سرب و کادمیوم در برگ و ریشه گیاه

دسته بندی : علوم پایه » شیمی

خلاصه فارسی

مقدمه: آلودگی خاک با فلزات سنگین یک مسأله مهم است که این عناصر سمی‌ می‌تواند در اکوسیستم زمینی منتقل شود وخطر بالقوه بر کیفیت غذا و سلامت، محیط زیست داشته باشد. آلودگی خاک با فلزات سمی‌ سنگین در طول چند سال گذشته افزایش قابل توجهی یافته است. تکنولوژی گیاه پالایی شامل استخراج فلزات به خصوص فلزات سمی‌ سنگین توسط ریشه‌های گیاه و در نهایت انتقال آنها به شاخه‌ها و ساقه‌ها به منظور حذف آلاینده‌ها از خاک می‌باشد. این مطالعه به منظور تعیین اثر گیاه اسطوخودوس با نام علمی Lavandula angustifolia برای استخراج فلزات سنگین و بهبود بخشیدن خاک آلوده در شرایط مختلف انجام شد.

مواد و روش‌ها: خاک و ریشه و برگ 30 گیاه اسطوخودوس هم سن که با مقدار مشخص سرب و کادمیوم آلوده شده مورد ارزیابی قرار گرفت. محتویات فلزات سنگین سرب و کادمیوم درخاک، ریشه‌های گیاه و برگ‌های گیاه در فواصل زمانی 60،40،20،10،0 روز با روش هضم مرطوب و با استفاده از دستگاه جذب اتمی‌ شعله در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه واحد علوم دارویی تشخیص داده شد.

بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج بدست آمده گیاه اسطوخودوس از قدرت گیاه پالایی بالایی در جذب فلزات سنگین سرب و کادمیوم برخوردار است. بهترین نتایج نمونه‌های مختلف برای جذب سرب و کادمیوم در خاک pH=6/3 بود. نتایج این تحقیق نشان داد که اختلاف معناداری در قدرت جذب سرب و کادمیوم در فاصله زمانی ١٠ روز اول تا روز60 وجود دارد. به طوری که در 10 روز اول سرب و کادمیوم موجود در خاک به ترتیب 4329/76، 8921/6 و در ریشه‌ها به ترتیب 7541/21، 4444/2 و در برگ‌های جوان 0098/31، 2188/1 و در برگ‌های مسن 8634/29، 3471/0 می‌باشد. در روز 60 نیز در خاک 3431/30، 0019/3 و در ریشه‌ها 2311/43، 7891/3 و در برگ‌های جوان 3981/75، 1291/7 و در برگ‌های مسن 7778/59، 5547/2 می‌باشد. (واحد اعداد mg/kgDW) که نشان می‌دهد قدرت جذب سرب و کادمیوم در گیاه رو به افزایش است. این فناوری می‌تواند یک وسیله کم هزینه برای کنترل آلودگی گسترده زیست محیطی فراهم کند. بنابر نتایج حاصل شده این گونه قادر به جذب مقادیر بالایی از آلاینده‌های سرب و کادمیوم در یک زمان نسبتاً کوتاهی است.

کلید واژه: گیاه پالایی، فلزات سنگین، اسطوخودوس، محیط زیست، آلودگی خاک.

مقدمه

گیاه پالایی یک فن‌آوردی جدید می‌باشد که برای جمع‌آوری فلزات سنگین از خاک باتلاق‌ها و حتی تالاب‌ها استفاده می‌شود. گیاه پالایی عرضه می‌کند یک روش اقتصادی مناسب را برای آزمایشات فرسایش خاک و روش‌های خاک‌ورزی. بطور پیوسته انباشتگی فلزات سنگین در محصول گیاهان با اصلاح خاک آنها مؤثر است که در مقادیر بالای توده زنده Biomass فلزات سنگین در خاک‌ها ابتکاری مناسب است.

گیاه پالایی با استفاده از مهندسی گیاهان سبز شامل گونه‌های علفی و چوبی برای برداشت مواد آلاینده از آب و خاک یا کاهش خطرات آلاینده‌های محیط زیست نظیر فلزات سنگین، عناصر کمیاب، ترکیبات آلی و مواد رادیواکتیو به کار برده می‌شود. مهم‌ترین ترکیبات معدنی آلاینده، فلزات سنگین بوده و میکروارگانیسم‌های خاک قادر به تجزیه آلاینده‌های آلی هستند، اما برای تجزیه میکروبی فلزات نیاز به آلی شدن با تغییرات فلزی آنها وجود دارد که امروزه از گیاهان برای این بخش استفاده می‌شود.

فلزات سنگین غیر ضروری شامل آرسنیک، آنتیمون، کادمیم، کرم، جیوه و سرب است که این فلزات در رابطه با آلودگی خاک و آب‌های سطحی بسیار مهم هستند و مورد توجه علم گیاه پالایی قرار می‌گیرند.

گیاهان ۳ راهبرد پایه برای رشد در خاک‌های آلوده به فلزات سنگین دارند. گونه‌هایی که از ورود فلزات به بخش‌های هوایی خود جلوگیری کرده یا غلظت فلزات را در خاک پایین نگه می‌دارند، گونه‌هایی که فلزات را در اندام‌های هوایی خود تجمع داده و دوباره به خاک بر می‌گرداند و گیاهانی که می‌توانند فلزات را در اندام‌های هوایی خود تغلیظ کرده به طوری که چندین برابر غلظت فلز در خاک شود و گیاهانی که غلظت بالایی از آلاینده‌ها را جذب کرده و در ریشه، ساقه یا برگ‌هایشان تغلیظ می‌کنند.

گیاه پالایی از رهیافت‌های نوین در علوم کشاورزی است که به مبحث پاکسازی خاک‌های آلوده به عناصر آلوده کننده نظیر فلزات سنگین، مواد نفتی و ... می‌پردازد.

از آنجا که در طی تحقیقات فراوان مشخص شده است که گیاهان اسانس‌دار از یک سو قابلیت جذب بالای فلزات سنگین از خاک را داشته و از سوی دیگر این فلزات سنگین به اسانس آنها وارد نمی‌شود، می‌توان از این گیاهان برای تولید محصول اقتصادی در زمین‌های آلوده استفاده کرده و هیچگونه نگرانی بهداشتی در این زمینه نداشت.

با توجه به مطالب فوق، در سال‌های اخیر گیاهان دارویی، علی‌الخصوص گیاهان اسانس‌دار مثل خانواده نعناعیان Lamiaceae و خانواده چتریانApiaceae بعنوان گزینه‌های مهم گیاه پالایی در دنیا مطرح هستند.

اسطوخودوس با نام علمی ‌Lavandula angustifolia ازخانواده Lamiaceae می‌باشد.

گونه‌های مختلف اسطوخودوس گیاهانی خشبی چند ساله هستند. تا کنون حدود 48 گونه از اسطو خودوس شناسایی شده است. اسطوخودوس در بیشتر نقاط دنیا به حالت خودرو می‌روید، مخصوصاً در جنوب فرانسه مناطق مدیترانه و در تورنتو به مقدر زیاد وجود دارد و بسته به شرایط محیط و خاك به انواع مختلف ظاهر می‌شود.

اسطوخودوس گیاهی است چندین ساله به ارتفاع حدود نیم متر با برگ‌های متقابل، باریک، دراز، سبز رنگ و پوشیده از کرك‌های سفید پنبه‌ای. گل‌های آن به رنگ بنفش و به صورت سنبله است. قسمت مورد استفاده این گیاه، گلها و سرشاخه‌های گلدار آن است. اسطوخودوس بوی بسیار مطبوعی دارد. طعم آن تلخ است و بعلت بوی مطبوع آن در عطرسازی مصرف می‌شود.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                    صفحه

خلاصه فارسی....................................................................................................................... 1

مقدمه...................................................................................................................................... 3

 

فصل اول: کلیات

1-1. هدف از انجام پایان‌نامه................................................................................................ 6

1-2. بیان مسأله..................................................................................................................... 6

1-3. ضرورت و اهمیت موضوع........................................................................................... 8

1-4. هدف اصلی.................................................................................................................. 11

فصل دوم: مروری بر متون گذشته

بخش اول: گیاه اسطوخودوس و انواع آن

٢-١-١. اسطوخودوس......................................................................................................... 14

٢-١-٢. تاریخچه اسطوخودوس.......................................................................................... 14

٢-١-٣. استفاده دارویی از انواع اسطوخودوس................................................................. 15

٢-١-٤. اسطوخودوس Lavendula angustifolia................................................................... 16

٢-١-٤-١. خصوصیات مورفولوژی اسطوخودوس........................................................... 16

٢-١-٤-٢. شرایط آب و هوایی............................................................................................ 17

٢-١-٤-٣. شرایط خاک و مرحله كاشت............................................................................. 17

٢-١-٤-٤. کشت و تکثیر...................................................................................................... 19

2-1-4-5. تركیب شیمیایی................................................................................................... 20

٢-١-٤-٦. مشخصات اسانس.............................................................................................. 21

٢-١-٤-٧. اجزای تشکیل دهنده اسانس.............................................................................. 21

٢-١-٤-٨. خواص درمانی................................................................................................... 22

٢-١-٤-٩. آثار فارماکولوژیکی........................................................................................... 24

بخش دوم: گیاه پالایی و انواع آن

٢-٢-١. آلودگی محیط زیست.............................................................................................. 26

٢-٢-٢. تکنیک‌های بر طرف کننده آلودگی‌های فلزات سنگین.............................................. 29

٢-٢-٣. گیاه پالایی............................................................................................................... 30

٢-٢-٤. تاریخچه گیاه پالایی................................................................................................ 30

٢-٢-٥. گیاه پالاینده‌ها......................................................................................................... 31

٢-٢-٦. تکنولوژی‌های گیاه پالایی....................................................................................... 31

٢-٢-٦-١. Rhyzofiltiration ................................................................................................ 32

٢-٢-٦-٢Phytostabilization .................................................................................................. 33

٢-٢-٦-٣Phytovolatilization ................................................................................................. 34

٢-٢-٦-٤Phytoextraction ...................................................................................................... 36

٢-٢-٦-٥Phytodegration ...................................................................................................... 37

٢-٢-7. گیاه پالاینده‌های زیستی............................................................................................ 38

 

بخش سوم: فلزات

٢-٣-١. فلزات سنگین........................................................................................................... 41

٢-٣-٢. جذب....................................................................................................................... 41

٢-٣-٣. توزیع و تجمع......................................................................................................... 43

٢-٣-٤. دفع.......................................................................................................................... 43

٢-٣-٥. مکانیسم اثر............................................................................................................ 45

٢-٣-٦. فاکتورهای مؤثر بر سمیت..................................................................................... 47

بخش چهارم: سرب

٢-٤-١. معرفی..................................................................................................................... 52

٢-٤-٢. اثرات....................................................................................................................... 55

2-4-3. پایش بیولوژیك....................................................................................................... 66

بخش پنجم: كادمیوم

٢-٥-١. معرفی و اثرات....................................................................................................... 70

٢-٥-٢. پایش بیولوژیک....................................................................................................... 72

بخش ششم: مطالعات دیگران

٢-٦-١. بررسی مطالعات انجام شده در زمینه جذب فلزات سنگین توسط گیاهان............. 75

فصل سوم: مواد و روش‌ها

بخش اول: اصول و مبانی کار

3-1-1. تاریخچه و مقایسه روش‌ها................................................................................... .80

3-1-2. مواد مورد نیاز....................................................................................................... 83

3-1-3. تجهیزات مورد نیاز................................................................................................. 84

3-1-4. لوازم مورد نیاز...................................................................................................... 84

بخش دوم: روش کار

3-2-1. جمع‌آوری نمونه‌ها.................................................................................................. 87

3-2-2. تهیه محلول‌ها.......................................................................................................... 88

3-2-3. تهیه استانداردها..................................................................................................... 88

3-2-4. آماده‌سازی نمونه‌‌های خاک................................................................................... 89

3-2-5. آماده‌سازی نمونه‌های برگ و ریشه...................................................................... 89

3-2-6. تعیین مقداد سرب و کادمیوم نمونه‌ها با استفاده از دستگاه جذب اتمی................ 90

3- 2-7. آنالیز آماری داده‌ها............................................................................................. 92

فصل چهارم: نتایج

٤-١. سطح كادمیوم و سرب در نمونه‌ها............................................................................. 94

٤-٢. محاسبه فاکتور Bio-concentration........................................................................... 102

٤-٣. محاسبه ضریب انتقال............................................................................................... 102

فصل پنجم: بحث و پیشنهادات

٥-١. بحث.......................................................................................................................... 104

٥-٢. نتیجه‌گیری................................................................................................................ 108

٥-٣. پیشنهادات................................................................................................................. 109

 

 

منابع................................................................................................................................. 111

خلاصه انگلیسی................................................................................................................ 120

ضمائم............................................................................................................................... 122

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                    صفحه

جدول 2-1-1. ترکیبات عمده تشکیل دهنده اسانس اسطوخودوس با روش (GC/MS)....... 21

جدول 2-3-1. اندام‌های هدف فلزات و شبه فلزات............................................................. 50

جدول 2-4-1. مصارف صنعتی سرب و ترکیبات معدنی سرب.......................................... 54

جدول 3-1-1. مواد مورد نیاز............................................................................................ 84

جدول 3-1-2. تجهیزات مورد نیاز...................................................................................... 84

جدول 3-1-3. لوازم مورد نیاز........................................................................................... 85

جدول 3-2-1. پارامتر‌های دستگاهی جهت خواندن میزان سرب و کادمیوم موجود در نمونه‌ها    92

جدول ٤-١. میانگین غلظت کادمیوم و سرب در نمونه‌های ریشه (mg/kgDW)................... 94

جدول ٤-٢. میانگین غلظت کادمیوم و سرب در نمونه‌های خاک گلدان (mg/kgDW).......... 94

جدول ٤-٣. میانگین غلظت کادمیوم و سرب در نمونه‌های برگ جوان (mg/kgDW)......... 95

جدول ٤-٤. میانگین غلظت کادمیوم و سرب در نمونه‌های برگ مسن (mg/kgDW)........... 95

جدول ٤-٥. حد مجاز سرب و کادمیوم موجود در خاک بر اساس استاندارد EPA (2003) بر حسب ppm 95

جدول ٤-٦. فاکتور BCF آلاینده‌های سرب و کادمیوم از خاک به ریشه ......................... 102

جدول ٤-٧. ضریب انتقال آلاینده سرب و کادمیوم از ریشه به برگ‌های گیاه................ 102


 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                    صفحه

نمودار ٤-١. میزان آلاینده کادمیوم (mg/kgDW) در نمونه‌های ریشه اسطوخودوس....... 96

نمودار ٤-٢. میزان آلاینده سرب در نمونه‌های ریشه اسطوخودوس................................. 96

نمودار ٤-٣. مقایسه میزان آلاینده کادمیوم (mg/kgDW) در ریشه اسطوخودوس با میزان آلاینده کادمیوم (mg/kgDW) در خاک در فاصله ٦٠ روز............................................................................. 97

نمودار ٤-٤. مقایسه میزان آلاینده کادمیوم (mg/kgDW) در برگ‌های جوان با خاک در فاصله٦٠ روز     97

نمودار ٤-٥. مقایسه میزان آلاینده کادمیوم (mg/kgDW) در برگ‌های مسن با خاک در فاصله٦٠ روز     98

نمودار ٤-٦. مقایسه میزان آلاینده سرب (mg/kgDW) در ریشه اسطوخودوس با میزان آلاینده سرب (mg/kgDW) در خاک در فاصله ٦٠ روز....................................................................................................... 98

نمودار ٤-٧. مقایسه میزان آلاینده سرب (mg/kgDW) در برگ‌های جوان اسطوخودوس با میزان آلاینده سرب (mg/kgDW) در خاک در فاصله ٦٠ روز............................................................................. 99

نمودار ٤-٨. مقایسه میزان آلاینده سرب (mg/kgDW) در برگ‌های مسن اسطوخودوس با میزان آلاینده سرب (mg/kgDW) در خاک در فاصله ٦٠ روز............................................................................. 99

نمودار ٤-٩. مقایسه میزان آلاینده سرب (mg/kgDW) در برگ‌های جوان با میزان آلاینده سرب (mg/kgDW) در ریشه در فاصله ٦٠ روز ............................................................................................................ 100

نمودار ٤-١٠. مقایسه میزان آلاینده کادمیوم (mg/kgDW) در برگ‌های جوان با میزان آلاینده کادمیوم (mg/kgDW) در ریشه در فاصله ٦٠ روز.............................................................................................. 100

نمودار ٤-١١. مقایسه میزان آلاینده سرب (mg/kgDW) در برگ‌های مسن با میزان آلاینده سرب (mg/kgDW) در ریشه در فاصله ٦٠ روز .................................................................................................. 101

نمودار ٤-١٢. مقایسه میزان آلاینده کادمیوم (mg/kgDW) در برگ‌های مسن با میزان آلاینده کادمیوم (mg/kgDW) در ریشه در فاصله ٦٠ روز ............................................................................................. 101


 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                                    صفحه

شکل 2-1-1. اسطوخودوس................................................................................................ 24

شکل 2-1-2. ریشه اسطوخودوس .................................................................................... 24

شکل 3-1-1. دستگاه جذب اتمی......................................................................................... 83

شکل 3-2-1. منحنی کالیبراسیون Pb.................................................................................. 91

شکل 3-2-3. منحنی کالیبراسیون Cd

................................................................................. 91


بررسی قدرت گیاه پالایی اسطوخودوس Lavandula angustifolia و اندازهگیری سرب و کادمیوم در برگ و ریشه گیاهتعداد منابع زیاد

پایان نامه کارشناسی ارشد

و......

توجه :

لطفا از این پروژه در راستای تکمیل تحقیقات خود و در صورت کپی برداری با ذکر منبع استفاده نمایید.دسته بندی: علوم پایه » شیمی

تعداد مشاهده: 12 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: Word

تعداد صفحات: 145

حجم فایل:2,893 کیلوبایت

 قیمت: 8,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
برچسب ها: بررسی قدرت گیاه پالایی اسطوخودوس Lavandula angustifolia اندازه‌گیری سرب در گیاهاندازه گیری کادمیوم در برگ بررسی ریشه گیاهگیاه پالایی دانلود پایان نامه رایگان شیمی فلزات سنگین اسطوخودوس محیط زیست آلودگی خاکدانلود پایان ن


نوشته شده در : دوشنبه 14 تیر 1395  توسط : تی کی من Tkman.    نظرات() .

برچسب ها: بررسی قدرت گیاه پالایی اسطوخودوس Lavandula angustifolia اندازه‌گیری سرب در گیاهاندازه گیری کادمیوم در برگ بررسی ریشه گیاهگیاه پالایی دانلود پایان نامه رایگان شیمی فلزات سنگین اسطوخودوس محیط زیست آلودگی خاکدانلود پایان ن ،
is viagra dangerous for the heart
چهارشنبه 22 خرداد 1398 03:32 ب.ظ

It's hard to find experienced people in this particular topic, but you sound like you know what you're talking about! Thanks
How can you heal an Achilles tendonitis fast?
شنبه 11 شهریور 1396 07:35 ب.ظ
I love your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself or did you hire someone to do it for you?
Plz respond as I'm looking to design my own blog and
would like to find out where u got this from. thanks
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر